Søk barnehageplass

Alle  som skal søke om barnehageplass må gjøre dette  via kommunens egne sider. For å søke barnehageplass i Gjermundshaugen FUS barnehage må du altså søke via samordnet opptak i din kommune. Du finner informasjon om hvordan du søker barnehageplass i Gjermundshaugen FUS barnehage ved å klikke deg inn på kommunens nettsider. Det er felles søknadsskjema og søknadsfrist for alle barnehager i Sveio kommune. Frist for å søke barnehageplass er 15.februar.

Her er direkte link til kommunens barnehagesider: https://sveio.ist-asp.com/sveiopub/login.htm

Utenom hovedopptaket kan vi, dersom vi har ledige plasser, tilby barnehageplasser fortløpende. Barnehageplassene vil bli tildelt barn på ventelisten i henhold til Gjermundshaugen FUS barnehages egne vedtekter.

Dersom dere har spørsmål angående opptaket eller venteliste i barnehagen, ta kontakt med daglig leder.